ביצוע המהלכים הנדרשים להפעלת צו קיום צוואה

לאחר שאדם נפטר, מעוניין בדרך כלל אחד היורשים שלו או גורם אחר שחשוב לו שהצו של קיום הצוואה יבוצע בפועל, בקשה לבית המשפט לצורך קבלת צו קיום צוואה.

אופן הגשת הבקשה

הדרך הנכונה לטיפול בנושא זה היא להיעזר בעורך דין מומחה, אשר עוסק בצו קיום צוואה והוא בעל ידע וניסיון רב בתחום זה. הוא מגיש באופןידני או מקוון את המסמכים הרלוונטיים לבית הדין לענייני משפחה כדי לקבל את צו קיום צוואה:

  • תעודת פטירה של הנפטר.
  • עותק מקורי של הצוואה החתומה.
  • המסמכים של הגשת הבקשה לבית המשפט.
  • טופס בקשה לצו קיום צוואה אשר נחתם על ידי עורך דין וגם על ידי הנוטריון.
  • תשלום האגרות על פי הדרישה.
  • אישור על פרסום הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה אשר פורסם בעיתונים על פי ההנחיות.
  • אישור על כך שכל היורשים קיבלו הודעה על כך שהוגשה עבורם בקשה לקבלת צו קיום צוואה.
  • תצהיר הסתלקות של יורש או יורשים ספציפיים, אשר מעוניינים לוותר על חלקם בירושה משיקולים אישיים שלהם.
  • טופס ייפוי כוח של עורך הדין המייצג.

קבלת צו קיום צוואה

לאחר כשלושה חודשים מאשר האפוטרופוס הכללי את צו קיום הצוואה, זאת בתנאי שלא הוגשו התנגדויות של אזרחים או גורמים אחרים למהלך זה,זהו פסק דין מחייב אשר מעניק בית המשפט לענייני משפחה.עורך הדין של היורשים מקבל את צו קיום צוואה וממשיכים בהליכים החוקיים בהתאם לכך מול היורשים החוקיים.

היקפו של צו קיום צוואה

הצוואות הנפתחות לאחר פטירתו של אדם מסוים הוכנו לפני שנים בודדות או כמה עשרות שנים. באופן טבעי חלו עם השנים שינויים בהונו של כל אדם, כמו רכישה או מכירה של נכס, קבלת או הוצאת כספים מהחשבונות הרשומים בצוואה וכו'.

ברוב המקרים כתוב בצוואה כי אופן חלוקת הממון והנכסים מתייחס גם לנכסים שהתווספו וכך גם לממון, כך שכל הון נוסף יתחלק בשיטה זהה לבן/ בת הזוג ולילדיהם.

אם צו קיום צוואה ספציפי מתייחס רק לפריטים אשר רשומים בצוואה על פי אופן החלוקה המוזכר בה כיוון שאין בצוואה אזכור לצבירה נוספת אם תהיה ואם לאחר החלוקה מסתבר שיש כספים במקומות או נכסים שהצטברו עם השנים, יש לטפל בכך באמצעות הגשת בקשה לקבלת צו ירושה.

צו ירושה זה יטפל בנכסי העיזבון שנותרו ולאחר קבלת האישור הרשמי, הם יחולקו בהתאם לחוק העיזבון.


קראו עוד על עורך דין לענייני צוואה

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *